MSC Cruises ja Formula 1®
EHDOT JA EDELLYTYKSET

Nämä ovat ehdot, joita sovelletaan yksinomaan MSC Cruises ja Formula 1®:n varauksiin. Lue ne huolellisesti, sillä ne sitovat sinua.

 

Lataa MSC Cruises ja Formula 1®:n ehdot.

Yleiset Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan lomapakettiisi. Lue ne huolellisesti, sillä sinä sitoudut noudattamaan niitä.

 

Klikkaa tästä ladataksesi pdf-version varausehdoista.

MÄÄRITELMÄT

Kaikki Yhtiön esitteessä ja/tai Virallisella verkkosivustolla esitellyt Lomapaketit tarjoaa myytäviksi MSC Cruises S.A., jota kutsutaan jäljempänä nimellä ”Yhtiö”.
Näissä Varausehdoissa seuraavilla ilmaisuilla on seuraavat merkitykset:
 
 • ”Varaus” tarkoittaa toimenpiteitä, jotka Matkustaja tekee solmiakseen Sopimuksen Yhtiön kanssa.
 • ”Varausehdot” tarkoittavat näitä ehtoja ja tietoja, jotka ovat asiaankuuluvassa Yhtiön esitteessä ja Virallisella verkkosivustolla, ja/tai muita tietoja, jotka muodostavat Yhtiön kanssa tekemäsi Sopimuksen nimenomaiset ehdot.
 • ”Kuljettaja” tarkoittaa tahoa, joka on sitoutunut kuljettamaan Matkustajan paikasta toiseen sen mukaan kuin on määritelty risteilylipussa, lentolipussa tai muuta käytettävää kuljetustapaa varten annetussa matkalipussa, ja joka näin ollen mainitaan tällaisissa asiakirjoissa ”kuljettajaksi”.
 • ”Yhtiö” tarkoittaa MSC Cruises S.A.:ta, jonka rekisteröity osoite on 16, Eugene Pittard, CH-1206 Genève, Sveitsi ja joka järjestää Lomapaketteja sekä myy tai tarjoaa niitä myytäviksi joko suoraan tai Myyntiedustajan kautta.
 • ”Kuljetusehdot” tarkoittaa ehtoja, joilla Kuljettaja tarjoaa kuljetuksen ilma-, maa-, tai meriteitse. Kuljetusehdot voivat viitata sen maan lain säännöksiin, jossa Kuljettajan kotipaikka on, ja/tai kansainvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat rajoittaa Kuljettajan vastuuta tai vapauttaa Kuljettajan vastuusta. Matkustajat voivat pyynnöstä saada jäljennökset Kuljettajien Kuljetusehdoista.
 • ”Sopimus” tarkoittaa kyseessä olevaa Lomapakettia koskevaa Yhtiön ja Matkustajan välistä sopimusta, josta on todisteena vahvistuslasku, jonka Yhtiö tai sen Myyntiedustaja lähettää Matkustajalle.
 • ”Risteily” tarkoittaa sellaista merikuljetusta ja oleskelua MSC Cruisesin aluksella (kuten on kuvattu asiaankuuluvassa Yhtiön esitteessä ja Virallisella verkkosivustolla tai muussa dokumentaatiossa, joka on laadittu Yhtiötä varten tai sen puolesta), jotka voidaan katsoa itsessään Lomapaketiksi, ellei niitä ole ostettu Risteilyä edeltävien ja sen jälkeen tarjottavien palveluiden kanssa.
 • ”Vammainen matkustaja” tai ”Liikuntarajoitteinen matkustaja” tarkoittaa Matkustajaa, jonka liikuntakyky kuljetuksen aikana on heikentynyt fyysisen vamman (sensorisen tai motorisen, pysyvän tai tilapäisen), älyllisen tai psykososiaalisen vamman tai häiriön johdosta tai muun vamman tai toimintarajoitteen tai iän takia ja jonka tilanne vaatii tarpeenmukaista huomiointia ja henkilön erityistarpeiden mukaan räätälöityjä palveluita niistä palveluista, jotka ovat tarjolla kaikille Matkustajille.
 • ”Odottamattomat ja poikkeukselliset olosuhteet” tarkoittaa kaikkia ennalta-arvaamattomia tapahtumia Kuljettajan tai Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella mukaan lukien: luonnonkatastrofit (kuten tulvat, maanjäristykset, myrskyt, hurrikaanit ja muut luonnonmullistukset), sota, maahanhyökkäys, ulkomaisten vihollisten toiminta, vihamielisyydet (sodanjulistuksesta riippumatta), sisällissota, kapina, vallankumous, kansannousu, sotilaallinen tai vallankaappaukseen liittyvä takavarikko, terrorismi, mellakat, kansalaislevottomuudet, työselkkaukset, luonnon- ja ydinkatastrofit, tulipalot, epidemiat, terveysriskit, yhtiöiden kansallistaminen, hallinnolliset sanktiot, sulku, kauppasaarto, työtaistelut, lakko, työsulku tai keskeytykset tai ongelmat sähkön tai puhelinyhteyksien toimituksissa ja/tai ennalta-arvaamattomat tekniset ongelmat kuljetuksissa mukaan lukien muutokset, jotka johtuvat aikataulujen muutoksista tai peruutuksista tai muista muutoksista lennoissa, suljetuista tai ruuhkautuneista lentokentistä tai satamista.
 • ”Combined Tour -matka” tarkoittaa kahden tai useamman Risteilyn yhdistelmää, jonka Yhtiö on järjestänyt ennalta ja jota tarjotaan myytäväksi yhtenä Lomapakettina. Kaikissa asiaankuuluvissa tapauksissa Combined Tour -matka katsotaan aina yhdeksi ja yhtenäiseksi Lomapaketiksi. Kaikki Risteilyn ja/tai Lomapaketin ehdot ja viittaukset niihin koskevat myös Combined Tour -matkaa, ja niitä sovelletaan yhtäläisesti Combined Tour -matkaan, ellei toisin mainita. Hintoihin liittyvät viittaukset ovat viittauksia Combined Tour -matkasta maksettavaan kokonaishintaan.
 • "Hotellin palvelumaksu" on pakollinen ja erottamaton osa hintaa. Henkilökohtainen maksu voidaan maksaa aluksella risteilyn lopussa tai ennakkomaksuna varauksen yhteydessä. Hotellipalvelumaksu ei koske lapsia, jotka ovat alle 2-vuotiaita risteilyn lähtöpäivänä. (Lisätietoja löytyy verkkosivuston sivulta "Ennen lähtöä" Palvelumaksu-osiossa).
 • ”Lomapaketti” tarkoittaa Risteilyä joko lennon (lentojen) kanssa tai ilman ja/tai Risteilyä edeltäviä ja/tai sen jälkeisiä majoitusjärjestelyitä. Lomapaketti ei sisällä Retkiä maissa tai yhdysliikennepalveluita, jotka eivät kuulu Lomapaketin yhteishintaan.
 • ”Virallinen verkkosivusto” tarkoittaa toisiinsa liittyvien verkkosivujen, asiakirjojen ja hypertekstilinkkien kokonaisuutta, joka löytyy verkkotunnuksesta, www.msccruises.fi.
 • ”Matkustaja” tarkoittaa jokaista henkilöä, myös alaikäisiä, jotka nimetään joko varausvahvistuksessa, laskussa tai Yhtiön antamassa lipussa.
 • ”Myyntiedustaja” tarkoittaa henkilöä tai matkatoimistoa, joka myy tai tarjoaa myytäväksi Yhtiön kokoamaa Lomapakettia joko itsenäisesti tai Yhtiön puolesta.
 • ”Retki maissa” tarkoittaa mitä tahansa retkeä, tutustumiskäyntiä tai aktiviteettiä maissa, joka ei sisälly Lomapaketin kokonaishintaan ja jota Yhtiö tarjoaa myytäväksi aluksillaan.
 • ”World Cruise -matka” tarkoittaa maailman ympäri tehtävää kiertomatkaa, jonka Yhtiö on järjestänyt ennalta ja jota tarjotaan myytäväksi yhtenä Lomapakettina. Kaikissa asiaankuuluvissa tapauksissa World Cruise -matka katsotaan aina yhdeksi ja yhtenäiseksi Lomapaketiksi. Kaikki Risteilyn ja/tai Lomapaketin ehdot ja viittaukset niihin koskevat myös World Cruise -matkaa, ja niitä sovelletaan yhtäläisesti World Cruise -matkaan, ellei toisin mainita. Hintoihin liittyvät viittaukset ovat viittauksia World Cruise -matkasta maksettavaan kokonaishintaan.

1. VARAUKSEN TEKEMINEN JA VARAUSMAKSU

1.1 Jotta Varaus voidaan tehdä, Matkustajan täytyy ottaa yhteyttä Yhtiöön tai Yhtiön valtuuttamaan Myyntiedustajaan tai muuhun edustajaan.

 

1.2 Varaamalla Lomapaketin Varauksen tekevä henkilö vakuuttaa ja hyväksyy sen, että kaikki varauspyynnössä ja laskussa nimetyt henkilöt ovat suostuneet noudattamaan Varausehtoja ja että Varauksen tekevä henkilö on valtuutettu hyväksymään nämä Varausehdot kaikkien varauspyynnössä ja laskussa nimettyjen henkilöiden puolesta.

  

1.3 Matkustajan on varaustilanteessa maksettava varausmaksu 20% risteilyn hinnasta. Mikäli matkustaja haluaa risteilyn lisäksi varata myös lennot ja/tai peruutusvakuutuksen (paketti), tulee lisäpalvelut maksaa kokonaisuudessaan varausmaksun maksamisen yhteydessä. World Cruise -matkan varausmaksu on 15 % Paketin hinnasta. Varausmaksua ei palauteta. Matkustajan on maksettava varausmaksu ensimmäisen 7 kalenteripäivi kuluessa varausvahvistuksen päivämäärästä.

 

1.4 Varaus on valmis ja Sopimus tulee voimaan ainoastaan silloin, kun Yhtiö hyväksyy Varauksen lähettämällä varausvahvistuksen Matkustajalle tai Matkustajan Myyntiedustajalle.

 

1.5 Palvelumaksu/tippi on pakollinen, eikä se sisälly risteilyn hintaan, mutta se on osa matkan kokonaishintaa ja maksetaan ennen lähtöä. Palvelumaksu/tippi menee henkilökunnalle ja mahdollistaa korkeimman palvelutason ylläpitämisen kaikille matkustajille. Palvelumaksun suuruus lasketaan risteilyreitin ja risteilyn pituuden perusteella. Klikkaa tätä "Lisätietoa"-linkkiä nähdäksesi omaa risteilyäsi koskevan palvelumaksun suuruuden. Palvelumaksuja ei veloiteta lapsilta, jotka ovat risteilyn lähtöpäivänä alle 2-vuotiaita. Lupalappu tulee olla matkalla mukana ja esittää pyynnöstä lähtöselvityksessä. Mukana tulee olla myös kopiot luvan allekirjoittaneiden vanhempien tai huoltajien passeista.

2. SOPIMUS

2.1 Kaikkien Lomapakettien saatavuus edellyttää, että niitä on tarjolla Varauksen hetkellä. Sopimus ei tule voimaan, ennen kuin varausmaksu tai koko summa (näiden Varausehtojen mukaisesti) on maksettu ja vahvistus maksusta on toimitettu Matkustajalle.

 

2.2 Matkustajan on suoritettava sovittu maksu kokonaisuudessaan viimeistään 65 vuorokautta ennen matkan alkua. Uudet World Cruise -varaukset (alkaen 1. tammikuuta 2019) on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään 90 vuorokautta ennen matkan alkua.

 

2.3 Jos Varauksen varauspyyntö tehdään 65 (World Cruise 90 vrk) päivän sisällä ennen lähtöä, koko summa on maksettava Varauksen yhteydessä.

 

2.4 Jos joku Matkustajista ei ole maksanut koko sovittua hintaa 65 päivää ennen lähtöä, Yhtiöllä on oikeus peruuttaa Varaus ilman ennakkoilmoitusta ja veloittaa peruutusmaksu jäljempänä olevan 13. kohdan mukaisesti. Tämä pätee riippumatta siitä, myydäänkö Lomapaketti uudelleen vai ei.

3. HINNAT JA HINTATAKUU

Lomapaketin hinta ei muutu 20 päivän sisällä ennen lähtöä tai sen hetken jälkeen, kun Yhtiö on saanut täyden maksun.

 

3.2 Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa sovittua hintaa milloin tahansa ennen 3.1 kohdassa määriteltyjä ajankohtia seuraavissa seikoissa tapahtuvien muutosten takia:

 

a) lentoliikenteen kustannukset;
b) aluksen polttoainekustannukset;
c) verot tai julkiset maksut, joita veloitetaan palveluista, esimerkiksi satamien tai lentokenttien tulo- ja poistumismaksut.

 

Muutokset voivat aiheuttaa hinnan nousun tai alenemisen. Edellä olevan alakohdan a osalta Lomapaketin hinnan mahdollinen muutos vastaa lentoyhtiön veloittamaa lisähintaa. Edellä olevan alakohdan b osalta Lomapaketin hinnan mahdollinen muutos on 0,33 % Risteilyn hinnasta jokaista dollaria kohti, jonka verran polttoainetynnyrin hinta nousee (NYMEX-indeksi). Edellä olevan alakohdan c osalta Lomapaketin hinnan mahdollinen muutos vastaa maksujen koko summaa.

 

3.3 Yritys varaa myös itselleen oikeuden muuttaa sovittua hintaa, mikäli on selkeästi ja perustellusti oletettavissa ja/tai ennustettavissa, että hinta oli virheellinen varauksen yhteydessä. Matkustaja voi silloin tehdä uuden varauksen korjattuun hintaan tai peruuttaa matkan maksutta.

 

3.4 Jos Lomapaketin hinnan nousu on yli 8 % Lomapaketin kokonaishinnasta Varauksen tekohetkellä, Matkustajalla on oikeus peruuttaa Sopimus ja saada koko Lomapaketin hinta takaisin sitä summaa vastaavassa laajuudessa, jonka Matkustaja on todellisuudessa maksanut peruutushetkellä. Maksujen palautusoikeus ei koske vakuutusmaksuja, koska niitä ei koskaan palauteta.

 

3.5 Jos Matkustaja haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, Matkustajan on ilmoitettava siitä Yhtiölle kirjallisesti 10 päivän kuluessa hinnankorotusilmoituksen vastaanottamisesta.

4. VAKUUTUS

Yhtiö suosittelee, että kaikki Matkustajat ottavat tarpeeksi kattavan vakuutuksen, joka korvaa heille riittävällä tavalla Lomapaketin peruutuksen, lääkinnällisen avun ja sen kulut sekä matkatavaroiden katoamisen ja/tai vahingoittumisen siitä hetkestä alkaen, kun Sopimus on vahvistettu Varaukseksi, aina Lomapaketin päättymiseen saakka.

5. PASSI JA VIISUMIT

5.1 Matkustajien täytyy pitää mukanaan koko Lomapaketin ajan voimassa oleva passi, jonka on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta paluupäivän jälkeen. Joissakin maissa, kuten Venäjällä ja Yhdysvalloissa, vaaditaan koneellisesti luettava ja digikuvalla varustettu passi.
 
 
5.2 Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa Matkustajan viisumien hankinnasta, vaan jokainen Matkustaja vastaa niistä itse.
Matkustajan vastuulla on varmistaa, että hänen passinsa, viisuminsa tai muut matkustusasiakirjansa hyväksytään maissa, joissa Lomapaketti toteutetaan. Matkustajia kehotetaan tarkistamaan kaikki lakisääteiset vaatimukset, joita ulkomaille matkustaminen edellyttää, samoin kuin eri satamissa noudatettavat viisumeita, maahantuloa, tullia ja terveyttä koskevat vaatimukset.

 

5.3 Alle 18-vuotiaat (Yhdysvalloista lähdettäessä alle 21-vuotiaat) voivat matkustaa omien vanhempien tai virallisten huoltajien seurassa. Jos alaikäinen matkustaa vain toisen vanhemman tai huoltajan seurassa, varauksen yhteydessä tulee esittää toisen vanhemman tai huoltajan allekirjoittama valtuutus, jossa alaikäinen valtuutetaan matkustamaan toisen vanhemman tai huoltajan seurassa.

5.4 Jos alaikäinen matkustaa ilman omia vanhempia tai virallisia huoltajia, varauksen yhteydessä tulee esittää vanhempien tai virallisten huoltajien allekirjoittama lupa, jossa alaikäiselle annetaan lupa matkustaa nimetyn henkilön kanssa.

6. MATKUSTUSKELPOISUUS

6.1 Kaikkien Matkustajien turvallisuus on äärimmäisen tärkeää Yhtiölle. Siksi kaikki Matkustajat vakuuttavat, että he ovat kelpoisia matkustamaan merellä (ja tilanteen mukaan lentokoneella). Lisäksi Matkustajat vakuuttavat, että heidän käytöksensä tai terveydentilansa ei vaikuta aluksen tai lentokoneen ja muiden Matkustajien turvallisuuteen tai mukavuuteen ja että Matkustajat voidaan kuljettaa turvallisesti kansainvälisen EU:n lainsäädännön tai kansallisten lakien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

 

6.2 Aluksen matkasuunnitelman huomioon ottaen, matkustajien, joiden kunto voi vaikuttaa matkustuskelpoisuuteen, on ilmoitettava Yhtiölle asiasta Varauksen yhteydessä ja toimitettava lääkärintodistus ennen Varauksen tekoa.

 

6.3 Yhtiöllä ja/tai Kuljettajilla on joka tapauksessa oikeus pyytää harkintansa mukaan, että Matkustaja toimittaa lääkärintodistukset, joilla todistetaan Matkustajan matkustuskelpoisuus.

 

6.4 Raskaana olevia naisia pyydetään neuvottelemaan lääkärin kanssa ennen matkustamista; heillä tulee raskauden vaiheesta riippumatta olla lääkärintodistus, jolla todistetaan matkasuunnitelma huomioon ottaen, että he kykenevät matkustamaan aluksella.

 

6.5 Yhtiöllä ja/tai Kuljettajilla ei ole risteilyaluksilla tarvittavia lääkinnällisiä varusteita tai laitteita synnytystä varten. Yhtiö ei voi hyväksyä Varauksia sellaisilta Matkustajilta, jotka Risteilyn lopussa ovat 25. raskausviikolla tai s, eikä Kuljettaja voi myöskään ottaa mukaan tällaisia Matkustajia.

 

6.6 Yhtiö ja Kuljettaja nimenomaisesti pidättävät oikeuden evätä alukseen nousu Matkustajalta, jonka raskaus näyttää olevan pitkälle edennyt tai joka ei toimita 6.4 kohdassa tarkoitettua lääkärintodistusta. Yhtiöllä ja Kuljettajalla ei ole mitään vastuuta tällaisesta epäämisestä johtuen.

 

6.7 Jos Varauksen on tehnyt Matkustaja, joka Varauksen yhteydessä ei tiennyt eikä voinut kohtuudella tietää olevansa raskaana edellä olevan 6.5 kohdan mukaisesti, Yhtiö tarjoaa, jos mahdollista, Matkustajalle mahdollisuuden varata vastaavan tasoinen Risteily Yhtiön esitteestä ja/tai Viralliselta Verkkosivustolta edellä mainittuja ehtoja noudattaen; tai Matkustaja voi peruuttaa Varauksen ja saada palautuksena koko maksamansa summan, kunhan peruutus tapahtuu heti, kun Matkustaja saa tietää raskaudestaan. Maksujen palautusoikeus ei koske vakuutusmaksuja ja maksettuja lentoja, sillä niistä suoritettuja maksuja ei koskaan palauteta.

 

6.8 Jos Kuljettaja, kapteeni tai aluksen lääkäri arvioi, että Matkustaja on kykenemätön matkustamaan mistä tahansa syystä, mahdollisesti vaarantaa turvallisuuden tai että häneltä todennäköisesti evätään maihin pääsy jossain satamassa tai että hän todennäköisesti aiheuttaa Kuljettajalle ylimääräisiä ylläpito-, tuki- tai kotiinkuljetuskustannuksia, aluksen päälliköllä on oikeus kieltää Matkustajan pääsy alukseen missä tahansa satamassa tai poistaa Matkustaja aluksesta missä tahansa satamassa tai siirtää Matkustaja toiseen makuupaikkaan tai hyttiin. Aluksen lääkärillä on oikeus antaa ensiapua ja määrätä lääkitystä, terapiaa tai muuta lääketieteellistä hoitoa ja/tai sijoittaa ja/tai sulkea Matkustaja aluksen sairasosastolle tai muuhun vastaavan tilaan, jos aluksen lääkäri näkee tällaisen toimenpiteen tarpeelliseksi ja kapteeni kannattaa sitä. Jos Matkustaja kieltäytyy kyseisistä hoitotoimenpiteistä, Matkustaja voidaan poistaa aluksesta missä tahansa satamassa ja tarvittaessa paikallisen poliisin tai muun toimivaltaisen viranomaisen avustamana. Yhtiö tai Kuljettaja ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita Matkustajalle aiheutuu tästä, eikä se ole velvoitettu maksamaan mitään hyvitystä Matkustajalle.

 

6.9 Yhtiö tai Kuljettaja ei ole missään vastuussa Matkustajaa kohtaan, jos Matkustaja katsotaan kykenemättömäksi matkustamaan ja jos Matkustajalta evätään pääsy alukseen.

 

7. VAMMAISET MATKUSTAJAT JA LIIKUNTARAJOITTEISET MATKUSTAJAT

7.1 Matkustajien turvallisuus ja mukavuus ovat aina Yhtiön ja Kuljettajan tärkein asia. Niiden mahdollistamiseksi Matkustajaa pyydetään jo Varauksen yhteydessä antamaan niin yksityiskohtaista tietoa kuin mahdollista alla mainituista asioista, jotta Yhtiö ja Kuljettaja voivat harkita velvoitettaan kuljettaa Matkustaja turvallisesti ja käytännöllisesti toteuttamiskelpoisella tavalla ottaen huomioon seikat, jotka liittyvät matkustaja-aluksen suunnitteluun tai satamien rakenteeseen ja laitteisiin, mukaan lukien satamaterminaalit, jotka voivat estää alukseen nousun, siitä poistumisen tai Matkustajan kuljettamisen ja jotka voivat vaikuttaa Matkustajan turvallisuuteen ja mukavuuteen.
 

 

7.2 Matkustajaa pyydetään antamaan Varauksen yhteydessä täydelliset tiedot, jos Matkustaja:
 

 

a) ei voi hyvin tai hän on huonokuntoinen, Vammainen tai Liikuntarajoitteinen henkilö,
b) jos Matkustaja tarvitsee erityisen Vammaisille tarkoitetun hytin, koska kyseisiä hyttejä on rajallinen määrä ja koska Yhtiö haluaa, aina kun mahdollista, majoittaa Matkustajan niin, että Matkustaja on mukavissa ja turvallisissa olosuhteissa Risteilyn ajan,
c) jos Matkustajalla on erityisiä istumapaikkatarpeita,
d) jos Matkustajan on otettava mukaan alukselle joitain lääkinnällisiä laitteita,
e) jos Matkustajan on otettava mukaan alukselle hyväksytty avustajakoira. (Huomaa, että avustajakoiriin sovelletaan kansallisia määräyksiä.)

 

 

7.3 Yhtiö ja/tai Kuljettaja voi vaatia, että Vammaisen matkustajan tai Liikuntarajoitteisen matkustajan seurassa matkustaa toinen henkilö, joka voi tarjota Vammaiselle matkustajalle tai Liikuntarajoitteiselle matkustajalle tarvittavaa apua, jos Yhtiö ja/tai Kuljettaja katsoo sen välttämättömäksi Matkustajan turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi ja siksi, että Matkustaja voisi nauttia täysin Risteilystä. Tämä vaatimus pohjautuu yksin Yhtiön ja/tai Kuljettajan arvioon Matkustajan tarpeista turvallisuuteen perustuen, ja se voi vaihdella aluksesta ja/tai matkasuunnitelmasta riippuen. Pyörätuolilla kulkevia Matkustajia pyydetään ystävällisesti tuomaan oma normaalikokoinen, taitettava pyörätuoli käytettäväksi koko Lomapaketin ajaksi, ja heitä voidaan pyytää myös matkustamaan sellaisen Matkustajan kanssa, joka voi avustaa heitä.
 
 
7.4 Jos Matkustajalla on jokin erityinen terveysongelma, Vamma tai Liikuntarajoite, joka vaatii henkilökohtaista hoitoa tai valvontaa, Matkustajan on järjestettävä kyseinen hoito tai valvonta itse omalla kustannuksellaan. Alus ei voi tarjota lepopalveluja tai henkilökohtaista hoitoa tai valvontaa tai muuta hoitoa fyysisille, psykiatrisille tai muunlaisille terveysongelmille.

 

 

7.5 Mikäli Yhtiö ja/tai Kuljettaja Matkustajan erityistarpeiden ja -vaatimusten huolellisen arvioinnin jälkeen toteaa, että Matkustajaa ei voida kuljettaa turvallisesti ja sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaisesti, Yhtiö voi kieltää Vammaisen matkustajan tai Liikuntarajoitteisen matkustajan Varauksen tai alukseen pääsyn turvallisuussyistä.
 

 

7.6 Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä turvallisuussyistä kuljettamasta Matkustajaa, jos Matkustaja ei anna Yhtiölle vammasta tai avuntarpeesta riittäviä tietoja, joita Yhtiö ja/tai Kuljettaja tarvitsee voidakseen tehdä perustellun arvion siitä, voidaanko Matkustaja kuljettaa turvallisesti ja käytännöllisesti toteuttamiskelpoisella tavalla. Jos Matkustaja vastustaa Yhtiön näiden Varausehtojen kohdan 7.5 tai 7.6 nojalla tekemää päätöstä, Matkustajan on toimitettava Yhtiölle kirjallinen valitus ja tarvittavat todisteet.
 
 
7.7 Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä turvallisuussyistä kuljettamasta Matkustajaa, joka Yhtiön ja/tai Kuljettajan näkemyksen mukaan on kykenemätön matkustamaan tai jonka tila voi olla vaaraksi Matkustajalle itselleen tai muille henkilöille Risteilyllä.
 

 

7.8 Jos Matkustaja saa tietoonsa Lomapaketin Varauksen ja Lomapaketin alkamisen välisenä aikana, että Matkustaja tarvitsee yllämainitun mukaista erityistä hoitoa tai apua, Matkustajaa pyydetään ilmoittamaan siitä heti Yhtiölle oman turvallisuutensa ja mukavuutensa vuoksi, jotta Yhtiö ja Kuljettaja voivat tehdä perustellun arvion siitä, voidaanko Matkustaja kuljettaa turvallisesti ja käytännöllisesti toteuttamiskelpoisella tavalla.
 

 

7.9 Vammaiset matkustajat tai Liikuntarajoitteiset matkustajat eivät välttämättä pysty menemään maihin satamissa, joissa alus ei ole kiinnittynyt pitkältä laidalta laituriin. Luettelon tällaisista satamista saa kirjallisesta pyynnöstä.
 

 

7.10 Joissakin satamissa alus joutuu asettumaan ankkuriin merelle laiturin sijaan. Näissä tapauksissa Kuljettaja käyttää yhteysvenettä Matkustajien viemiseksi maihin. Yhteysvene on pieni alus, eikä se välttämättä sovellu Vammaisille, Liikuntarajoitteisille tai tasapainohäiriöistä kärsiville henkilöille. Turvallisuus on etusijalla, kun yhteysveneitä käytetään. On tärkeää, että Matkustajat pystyvät käyttämään yhteysvenettä turvallisesti. Matkustajat saattavat joutua laskeutumaan poistumistasanteelle tai ponttonille ja yhteysveneeseen. Matkustajat saattavat joutua kulkemaan askelmia ylös ja alas sekä siirtymään poistumistasanteen ja yhteysveneen välisen raon yli (joka voi olla n. 0,5 m leveä). Säästä, vuorovedestä ja merenkäynnistä riippuen liikettä voi esiintyä, mikä saattaa vaihdella päivän aikana. Matkustajien on oltava riittävän hyväkuntoisia ja liikuntakykyisiä päästäkseen yhteysveneeseen ja noustakseen pois siitä. Jos Matkustajien liikuntakyky on heikentynyt tai jos Matkustajat käyttävät liikkumiseen apuvälineitä, kuten kävelykeppiä, heidän tulee ennen siirtymistä poistumistasanteelle harkita huolellisesti sitä, pystyvätkö he nousemaan turvallisesti yhteysveneeseen. Matkustajien on otettava huomioon päätöksenteossa askelmien käyttö, mahdollinen rako ja korkeusero poistumistasanteen ja yhteysveneen välissä sekä yhteysveneen mahdolliset äkkiliikkeet. Miehistö ei kanna pyörätuoleja ja sähkömopoja yhteysveneeseen. Kaikkien Matkustajien on oltava itsenäisesti riittävän liikuntakykyisiä käyttääkseen yhteysveneitä. Viime kädessä kapteeni tai hänen päällystönsä jäsen voi kieltää kuljetuksen yhteysveneellä, mikäli jonkun Matkustajan turvallisuus herättää yhtään epäilyksiä.
Kaikkien Matkustajien on oltava erityisen varovaisia, kun he astuvat yhteysveneeseen ja pois siitä. Miehistön jäseniä on ohjaamassa ja auttamassa Matkustajia, kun nämä siirtyvät yhteysveneeseen ja nousevat pois siitä, mutta miehistön jäsenet eivät voi kannatella, nostaa tai kantaa Matkustajia. Samat varotoimet pätevät, kun Matkustajat nousevat satamassa pois yhteysveneestä.
 
 

8. VIRALLINEN TERVEYSKYSELYLOMAKE

8.1 Yhtiöllä ja/tai Kuljettajalla ja/tai terveysviranomaisilla satamissa on oikeus antaa virallinen terveyskyselylomake omasta puolestaan. Matkustajan tulee antaa oikeat tiedot kaikista sairauden oireista, kuten ruoansulatuselimistön sairauksista ja H1N1:stä. Kuljettaja voi evätä Matkustajalta pääsyn alukseen, jos Kuljettajan yksinomaisen arvion mukaan Matkustajalla ilmenee sairauden oireita, mukaan lukien virus- ja bakteerisairaudet, kuten norovirus ja H1N1. Jos Matkustaja kieltäytyy täyttämästä kyselylomaketta, hänen pääsynsä alukseen voidaan evätä.
 
8.2 Jos Matkustajia sairastuu virus- tai bakteerisairauteen Risteilyn aikana, aluksen lääkäri voi pyytää heitä jäämään hyttiin turvallisuussyistä.

9. RUOKA-AINEALLERGIAT

9.1 Matkustajia muistutetaan, että jotkin ruoat voivat aiheuttaa allergiaoireita tietyille henkilöille johtuen yliherkkyydestä joillekin ainesosille. Jos Matkustajalla on tiedossa olevia allergioita tai jos hän on yliherkkä jollekin ruoka-aineelle, Matkustajan tulee ilmoittaa tästä Yhtiölle Varauksen yhteydessä (täyttämällä asianmukaisesti tietty lomake) ja lisäksi hovimestarille mahdollisimman pian alukseen nousun jälkeen.
 
9.2 Matkustajan vastuulla on aktiivisesti välttää kaikkia elintarvikkeita, joille hän on allerginen. Yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin huomioimaan tietyt ruoat ja ainesosat, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita Matkustajalle, jos niistä on ilmoitettu kirjallisesti, sekä auttamaan Matkustajaa välttämään niitä, jos Matkustaja on ilmoittanut niistä 9.1 kohdan mukaisesti. Jos Matkustaja ei ole ilmoittanut niistä, Yhtiö ja Kuljettaja eivät ole velvollisia järjestämään erikoisaterioita tai mahdollisia Matkustajan käyttämiä valmisruokia Matkustajalle. Jos Matkustajalla on useita allergioita/intoleransseja ja vaikka näistä olisi ilmoitettu asianmukaisesti, Yhtiö tai Kuljettaja eivät välttämättä pysty välttämään ristikontaminaation riskiä ruoan valmistuksen aikana. Tästä syystä Yhtiötä ja Kuljettajaa ei voida pitää vastuussa, jos tällaista kontaminaatiota esiintyy

10. LÄÄKÄRINHOITO

10.1 Matkustajia kehotetaan vahvasti ottamaan kattava matkustajavakuutus, joka kattaa lääkärinhoidon ja kotiinkuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.
 
10.2 Aluksen lippuvaltion vaatimusten mukaisesti aluksella on pätevä lääkäri ja lääkäriasema, joka on varustettu ainoastaan ensiavun ja pienien vaivojen hoidon varalta. Matkustaja hyväksyy Varauksen yhteydessä sen, että lääkäriasema ei ole varustettu maissa olevan sairaalantasoisesti ja että lääkäri ei ole erikoislääkäri. Yhtiö, Kuljettaja ja lääkäri eivät ota vastuuta edellä mainitun takia siitä, jos Matkustajan sairautta ei osata hoitaa.
 
10.3 Matkustaja hyväksyy, että vaikka aluksella on pätevä lääkäri, Matkustajalla itsellään on velvollisuus ja vastuu tarpeen mukaan hakea lääketieteellistä apua Risteilyn aikana ja hänen tulee maksaa lääketieteellisistä palveluista aluksella.
 
10.4 Sairauden tai tapaturman sattuessa Kuljettajan ja/tai kapteenin voi olla pakko siirtää Matkustajat maihin saamaan lääketieteellistä hoitoa. Yhtiö ja Kuljettaja eivät anna mitään takuuta eivätkä ne ota mitään vastuuta saatavilla olevien sairaanhoitolaitosten tai hoitojen laadusta käyntisatamissa tai Matkustajan maihinnousupaikassa. Sairaanhoitolaitokset ja hoitostandardit vaihtelevat satamakohtaisesti. Yhtiö ja Kuljettaja eivät anna mitään takuuta maissa annettavan sairaanhoidon standardeista.
 
10.5 Lääkärin ammatillinen arvio Matkustajan kykeneväisyydestä nousta alukseen tai jatkaa Risteilyä on lopullinen ja sitoo Matkustajaa.
 
10.6 On suositeltavaa kuulla lääkärin mielipide ennen Varauksen tekemistä yhden vuoden ikäiselle tai sitä nuoremmalle lapselle. Epäselvyyksien välttämiseksi kohdan 6 ehtoja ja matkustuskelpoisuutta koskevaa vaatimusta sovelletaan kaikkiin Matkustajiin, myös pikkulapsiin.

11. LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

11.1 Jos Matkustaja aikoo tuoda mukanaan lääkinnällisiä laitteita alukselle, hänen on tärkeää ottaa sitä ennen yhteyttä laitteen valmistajaan tai toimittajaan varmistaakseen, että laite on turvallinen käyttää. Matkustaja vastaa itse lääkinnällisten laitteiden kuljetuksesta satamaan ennen lähtöä ja mukana kuljetettavasta lääkinnällisestä laitteesta ilmoittamisesta Yhtiölle ennen Varausta, jotta Yhtiö ja Kuljettaja pystyvät varmistamaan, että lääkinnälliset laitteet voidaan kuljettaa turvallisesti.

 

11.2 Matkustajan vastuulla on varmistaa, että kaikki lääkinnälliset laitteet ovat käyttökunnossa ja että laitteet ja tarvikkeet kattavat Matkustajan tarpeet koko matkan ajan. Aluksissa ei ole varaosia, ja laitteiden varaosien löytäminen ja huolto maissa voi olla vaikeaa ja kallista. Matkustajien tulee osata käyttää kaikkia laitteita

12. MUUTOKSET VARAUKSIIN MATKUSTAJAN PYYNNÖSTÄ

12.1 Matkustajalla on oikeus siirtää Varauksensa kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että:

 

(i) kyseinen kolmas osapuoli täyttää kaikki Lomapaketin käyttöön vaaditut edellytykset ja

 

(ii) Yhtiölle lähetetään asianmukaisesti kirjallinen ilmoitus siirrosta viimeistään 7 päivää ennen Risteilyn lähtöä.

 

Jos tässä kohdassa edellä määritellyt ehdot täyttyvät, nimenvaihdosta veloitetaan joka tapauksessa maksu, jonka suuruus on 50 EUR / Matkustaja ja joka vastaa siirron toteutuksesta Yhtiölle aiheutuneita kustannuksia. Mikäli kyseessä ovat Varaukseen sisältyvät lennot, katso jäljempää kohta 12.3. Nimenvaihtoja koskevat pyynnöt, jotka toimitetaan 7 päivän sisällä ennen lähtöä, katsotaan peruutuksiksi.

Matkustaja ja siirronsaava kolmas osapuoli vastaavat yhteisvastuullisesti Yhtiötä kohtaan Lomapaketista maksettavasta hinnasta sekä mahdollisista lisäkustannuksista, jotka saattavat aiheutua Matkustajan vaihtamisesta.

 

12.2 Lisäksi Matkustaja saa, vaikka vahvistus maksusta olisi jo annettu, vaihtaa ostetun Lomapaketin (”Alkuperäinen Lomapaketti”) toiseen Lomapakettiin (”Uusi Lomapaketti”) yhden kerran seuraavin ehdoin:
(i) Uuden Lomapaketin lähtöpäivä on myöhemmin kuin Alkuperäisen Lomapaketin lähtöpäivä
(ii) pyyntö Alkuperäisen Lomapaketin korvaamisesta Uudella Lomapaketilla saapuu Yhtiölle viimeistään 10 kalenteripäivi ennen Alkuperäisen Lomapaketin suunniteltua lähtöpäivää, ja Uudessa Lomapaketissa on tilaa
(iii) Uuden Lomapaketin odotettavissa oleva lähtöpäivä on yhden 90 kalenteripäivä sisällä Alkuperäisen Lomapaketin odotettavissa olevasta lähtöpäivästä.
Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, alkuperäisen lomapaketin korvaamisesta uudella lomapaketilla peritään joka tapauksessa seuraava maksu jokaista matkustajaa kohti:

BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB
EUR 50 Ilmainen Ilmainen Ilmainen

Matkustaja ymmärtää, että mikäli Uuden Lomapaketin hinta on suurempi kuin Alkuperäisen Lomapaketin hinta, edellä mainitun hallintomaksun lisäksi Lomapakettien hintojen ja vakuutusmaksujen erotukset lankeavat yksin Matkustajan maksettaviksi.
Toisaalta, jos Uuden Lomapaketin hinta on alhaisempi kuin Alkuperäisen Lomapaketin hinta, Matkustajalle ei makseta korvausta hintojen erotuksesta.
Matkustaja voi yhä sen jälkeen, kun Alkuperäinen Lomapaketti on korvattu Uudella Lomapaketilla, peruuttaa Sopimuksen, jolloin peruutusmaksut veloitetaan; peruutusmaksut perustuvat jäljelle jäävään hintaan (kuten yllä on mainittu) ja kohdassa 13 (Peruuttaminen matkustajan pyynnöstä) esitettyyn asteikkoon Alkuperäisen Lomapaketin lähtöpäivän mukaisesti.
Yhtiö toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet täyttääkseen Matkustajan toiveet, jotka koskevat lentojen, kuljetusten tai muiden palveluiden muuttamista, ja sovittaakseen ne Uuteen Lomapakettiin. Yhtiö ei ole kuitenkaan missään tapauksessa vastuussa siitä, jos muutostoiveita ei voida toteuttaa.

12.3 Lentoyhtiöt, muut kuljetusyritykset ja palveluntarjoajat eivät aina salli nimien tai päivämäärien muutoksia. Useimmat näistä yrityksistä näkevät tällaiset muutokset peruutuksina ja veloittavat ne vastaavasti. Matkustaja vastaa yksin tällaisista ylimääräisistä kustannuksista, kuten peruutusmaksuista ja/tai korotetuista lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien veloittamista hinnoista. Nämä kustannukset veloitetaan edellä kohdan 12.1 alakohdassa ii tarkoitetun maksun lisäksi.

 

12.4 Ellei edellä toisin mainita, Matkustajalla on mahdollisuus pyytää muita muutoksia Varaukseensa (vaikka vahvistus maksusta olisi jo annettu) viimeistään 10 päivää ennen lähtöä. Näistä muutoksista veloitetaan vähimmäishallintomaksu, jonka suuruus on kutakin henkilöä kohti 50 EUR / muutos. Matkustaja vastaa yksin mahdollisista lisäkustannuksista, jotka saattavat aiheutua muutoksesta.

 

12.5 Varausta koskevat muutospyynnöt, jotka tulevat Yhtiölle edellä määriteltyjen määräaikojen jälkeen, käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan jäljempänä olevan kohdan 13 mukaisia peruutusmaksuja.

 

12.6 Jos Matkustajien pyytämät muutokset vaativat uusien risteilylippujen tulostamista, siitä veloitetaan edellä mainittujen maksujen lisäksi 20 EUR / hytti ylimääräisten kustannusten kattamiseksi. Tämä ei sovellu kohdan 12.1 mukaisiin nimenmuutoksiin.

 

12.7 Matkustajan Combined Tour -matkaan pyytämiä muutoksia sovelletaan aina koko Lomapakettiin. Näissä tapauksissa kaikki määräajat lasketaan Combined Tour -matkan ensimmäisen Risteilyn suunnitellusta lähtöpäivästä.

13. PERUUTUS MATKUSTAJAN PYYNNÖSTÄ

13.1 Pyyntö Varauksen peruutuksesta on lähetettävä kirjallisesti (kirjattuna kirjeenä tai sähköpostitse) suoraan Yhtiölle tai Matkustajan Myyntiedustajan kautta. Kaikki annetut liput ja vahvistus maksusta on palautettava peruutusilmoituksen mukana.

13.2 Ellei jäljempänä kohdassa 13.3 toisin mainita, peruutuksesta aiheutuvien arvioitujen tappioiden kattamiseksi Yhtiö veloittaa peruutusmaksuja seuraavan asteikon mukaisesti (Huom! World Cruise -risteilyjä ja MSC Yacht Club -matkustusluokkaa koskevat poikkeavat peruutusehdot)


Koskee risteilyjä kesäkaudella 2020 ja siitä eteenpäin

RISTEILY < 15 YÖTÄ

60 päivää tai emmän 15%

59-30 päivää 25%

29-22 päivää 40%

21-15 päivää 60%

14-6 päivää 80%

5-0 päivää* 100%


RISTEILY > 15 YÖTÄ

90 päivää tai emmän 15%

89-60 dagar 25%

59-52 dagar 40%

51-35 dagar 60%

34-15 dagar 80%

14 dagar till 0* 100%

 

 

World Cruise

60 päivää tai enemmän 15%

59-10 päivää 75%

9-0 päivää 100%

 

 

MSC YACHT CLUB (matkan pituudesta riippumatta, ei MSC World Cruise)

120 päivää tai enemmän 15%

119-90 päivää 25%

89-60 päivää 40%

59-30 päivää 60%

29-15 päivää 80%

14-0 päivää* 100%

* Saapumatta jättäminen lähtöhetkellä ja Lomapaketin hajottaminen katsotaan lähtöpäivänä tehdyksi peruutukseksi.

13.3 Mikäli hytti pysyy yhden henkilön käytössä sen jälkeen, kun matkustaja on peruuttanut matkan, hyttiä käyttävää matkustajaa pyydetään maksamaan yksittäinen lisämaksu, jonka yritys veloittaa yhden hengen hytin varauksesta. Vaihtoehtoisesti, jos hyttiin jäävä yksittäinen matkustaja päättää peruuttaa varauksen, viimeksi mainittu maksaa peruutusmaksut kohdan 13.2 mukaisesti vakuutusmaksun lisäksi.

13.4 Matkustaja saattaa voida hakea vakuutusyhtiöltään korvausta näistä peruutusmaksuista, mahdollinen omavastuu huomioon ottaen. Matkustaja on vastuussa tällaisen korvaushakemuksen tekemisestä omien vakuutusehtojensa nojalla.

13.5 Matkustaja voi pyytää Combined Tour -matkan peruutusta, mutta peruutus koskee aina koko Lomapakettia. Näissä tapauksissa kaikki määräajat lasketaan Combined Tour -matkan ensimmäisen Risteilyn suunnitellusta lähtöpäivästä.

13.6 Matkustaja ei ole velvollinen maksamaan edellä 13.2 ja 13.3 kohdassa tarkoitettuja maksuja, mikäli peruutus johtuu Odottamattomat ja poikkeukselliset olosuhteet, joka sattuu matkan kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ja joka vaikuttaa merkittävästi paketin toteuttamiseen tai Matkustajien kuljetukseen kohteeseen.

14. YHTIÖN TOTEUTTAMAT MUUTOKSET VARAUKSIIN

14.1 Yhtiö järjestelee Risteilyt useita kuukausia ennen lähtöä. Joskus harvoin voi olla tarpeen muuttaa järjestelyjä. Siksi Yhtiö nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Risteilyjen tai Lomapakettien järjestelyihin, mikäli muutokset ovat tarpeen tai suositeltavia toiminnallisista, kaupallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä.


14.2     Yritys varaa itselleen oikeuden vaihtaa hyttiä samassa hyttiluokassa tai päivittää korkeampaan luokkaan.


14.3 Mikäli Sopimuksen olennaiseen ehtoon tehdään merkittävä muutos, Yhtiö ilmoittaa Matkustajalle tai hänen Myyntiedustajalleen tällaisesta muutoksesta kirjallisesti niin pian kuin on kohtuudella mahdollista.
Matkustaja saa tällöin:
a) hyväksyä muutoksen tai
b) varata Yhtiön esitteestä ja/tai Viralliselta verkkosivustolta toisen laadultaan vastaavan tai paremman Lomapaketin, jos niitä on saatavilla, tai
c) varata Yhtiön esitteestä ja/tai Viralliselta verkkosivustolta toisen laadultaan suppeamman Lomapaketin, jos niitä on saatavilla, jolloin hintojen erotus hyvitetään, tai
d) peruuttaa Varauksen, jolloin hän saa täyden hyvityksen kaikista suoritetuista maksuista.


14.4 Muutosilmoituksessa kerrotaan kohtuullinen vastausaika, jonka kuluessa Matkustajan on ilmoitettava Yhtiölle päätöksestään. Ilmoituksessa kerrotaan lisäksi, että jos Matkustaja ei vastaa ilmoitetussa ajassa, muutokset katsotaan hyväksytyiksi.


14.5 Kun Risteily tai Lomapaketti on saatettu päätökseen ja on mahdotonta varmistaa Matkustajan paluu sovittuun lähtöpaikkaan väistämättömien ja epätavallisten olosuhteiden takia, Yhtiö vastaa tarvittavan ja mahdollisuuksien mukaan samantasoisen majoituksen kustannuksista enintään kolmen yön ajalta matkustajaa kohti. Mikäli matkustajien oikeuksia koskevassa EU:n lainsäädännössä on säädetty pidemmät ajat kyseessä olevien, matkustajien paluuseen käytettävien kuljetusvälineiden osalta, näitä aikoja noudatetaan.

15. PERUUTUS YHTIÖN TOIMESTA

15.1 Yhtiö pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa minkä tahansa Lomapaketin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Matkustajalle. Yhtiö ei ole velvollinen ylimääräiseen kompensaatioon, jos:

(i) peruutus johtuu sellaisesta Odottamattomat ja poikkeukselliset olosuhteet ja/tai muusta epätavallisesta tai odottamattomasta olosuhteesta Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, jonka seurauksia Yhtiö ei olisi voinut välttää edes kaikkea huolellisuutta noudattamalla.
(ii) Lomapaketin varanneiden asiakkaiden määrä on pienempi kuin 50 % Lomapakettiin liittyvän laivan kapasiteetista.

Molemmissa yllä kerrotuissa tapauksissa Yhtiö tarjoaa Matkustajalle mahdollisuuden:

a) saada täysi hyvitys kaikista suoritetuista maksuista tai

b) varata Yhtiön esitteestä ja/tai Viralliselta verkkosivustolta toinen laadultaan vastaava tai parempi Lomapaketti ilman lisäkuluja, jos niitä on saatavilla, tai

c)           varata Yhtiön esitteestä ja/tai Viralliselta verkkosivustolta toinen laadultaan suppeampi Lomapaketti, jos niitä on saatavilla, jolloin hintojen erotus hyvitetään.

15.2      Matkustajan on ilmoitettava päätöksestään kirjallisesti Yhtiölle tai hänen Myyntiedustajansa kautta 10 päivän kuluessa peruutusilmoituksesta.
 

16. YHTIÖN VASTUU

16.1 Jollei kohdista 16.3–16.8 muuta johdu, Yhtiö ottaa vastuun kuolemasta, henkilövahingoista tai sairauksista, jotka aiheutuvat sen tai Lomapakettiin kuuluvien palvelujen palveluntarjoajien huolimattomuudesta ja/tai laiminlyönneistä. Jäljempänä kohdissa 16.4–
16.14 mainitut sopimukset rajoittavat Yhtiön vastuuta, kun niitä voidaan soveltaa. Yhtiön vastuuta Matkustajia kohtaan säännellään myös kansainvälisin yleissopimuksin, jotka on mainittu jäljempänä (katso kohdat 16.4–16.14). Niissä rajoitetaan Kuljettajan vastuuta. Yhtiö ei ole vastuussa virheellisistä tai laiminlyödyistä teoista tai tapahtumista, jotka:

a) johtuvat täysin Matkustajasta

b) ovat sovittujen palveluiden tarjoamiseen liittymättömän kolmannen osapuolen ennalta arvaamattomia tai väistämättömiä toimia tai laiminlyöntejä
c) johtuvat epätavallisista tai ennalta arvaamattomista olosuhteista, joita Yhtiö ja/tai Lomapakettiin kuuluvien palveluiden palveluntarjoajat eivät ole voineet hallita ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää edes kaikkea huolellisuutta noudattamalla, mukaan lukien (muun muassa) Odottamattomat ja poikkeukselliset olosuhteet, tai
d) johtuvat tapahtumasta, jota Yhtiö ja/tai Lomapakettiin kuuluvien palveluiden palveluntarjoajat eivät olisi voineet etukäteen ennustaa tai estää edes kaikkea huolellisuutta noudattamalla.

16.2 Jos korvausvaatimukseen ei liity henkilövahinko, kuolema tai sairaus tai jos siihen ei sovelleta kohdissa 16.4–16.14 tarkoitettuja sopimuksia, Yhtiön korvausvastuu Sopimuksen puutteellisesta täyttämisestä on enintään kolme kertaa sitä hintaa vastaava määrä, jonka kyseinen Matkustaja on maksanut Lomapaketista (lukuun ottamatta vakuutusmaksuja ja muutosmaksuja).

16.3 Kaikkiin kuljetuksiin (maa-, ilma- ja meriteitse) sovelletaan tosiasiallisen Kuljettajan Kuljetusehtoja. Ne saattavat rajoittaa vastuuta tai vapauttaa Kuljettajan vastuusta. Kyseiset ehdot katsotaan nimenomaisesti osaksi näitä Varausehtoja, ja Matkustajan katsotaan nimenomaisesti hyväksyneen ne Varauksen yhteydessä. Näiden ehtojen jäljennökset saa pyynnöstä Yhtiöltä.

16.4 Matkustajien ja matkatavaroiden kuljetusta lentoteitse säännellään erilaisilla kansainvälisillä yleissopimuksilla (”Kansainväliset siviili-ilmailun yleissopimukset”), kuten vuoden 1929 Varsovan yleissopimuksella (sellaisena kuin se on muutettuna Haagin pöytäkirjalla vuonna 1955 ja Montrealin pöytäkirjalla vuonna 1999 tai muutoin) ja vuoden 1999 Montrealin yleissopimuksella. Siltä osin kuin Yhtiö voi olla vastuussa Matkustajia kohtaan lentokuljetuksen osalta lentoliikenteen harjoittajana, joka ei tosiasiallisesti suorita kuljetusta, Kansainvälisten siviili-ilmailun yleissopimusten (sisältäen myöhemmät muutokset ja kaikki uudet yleissopimukset, joita saatetaan soveltaa Sopimukseen Risteilystä Yhtiön ja Matkustajan välillä) ehdot katsotaan nimenomaisesti osaksi näitä Varausehtoja ja Kuljetusehtoja. Kansainvälisissä siviili-ilmailun yleissopimuksissa säädetään Kuljettajan vastuun rajoittamisesta kuoleman ja henkilövahinkojen, matkatavaroiden häviämisen ja vahingoittumisen sekä viivästysten osalta. Kyseisissä yleissopimuksissa asetetut vastuunrajoitukset pätevät kaikkeen Yhtiön vastuuseen, joka sillä on Matkustajaa kohtaan lentokuljetuksen perusteella. Näiden yleissopimusten jäljennökset ovat saatavilla pyynnöstä.

16.5 Siinä määrin kuin Yhtiötä voitaisiin pitää vastuussa Matkustajaa kohtaan ilma-, maa- tai meriteitse suoritettavan kuljetuksen perusteella, Yhtiö on oikeutettu samoihin oikeuksiin, puolustautumisiin, koskemattomuuksiin ja rajoituksiin kuin tosiasialliset Kuljettajatkin (mukaan lukien Kuljettajan omat Kuljetusehdot), joihin Yhtiö on myös oikeutettu kaikkien sovellettavien määräysten ja/tai yleissopimusten, kuten Ateenan yleissopimuksen ja Montrealin yleissopimuksen, nojalla, eikä mikään ehto näissä Varausehdoissa ja Kuljetusehdoissa rajoita niiden oikeuksien, puolustautumisien, koskemattomuuksien tai rajoitusten käyttämistä. Jos jostain ehdosta, kohdasta tai lausekkeesta tulee pätemätön tai tuomitaan sellaiseksi, muut ehdot, kohdat ja lausekkeet katsotaan olevan siitä erillisiä ja ne pysyvät voimassa.

16.6Yhtiön ja Kuljettajan (mahdollinen) vastuu vahingoista, jotka aiheutuvat Matkustajan kuoleman tai henkilövahingon seurauksena tai matkatavaroiden häviämisestä tai vahingoittumisesta määritetään seuraavien säädösten mukaisesti:

16.7 Merikuljetuksen osalta EU:n asetusta (EY) N:o 392/2009, joka koskee Matkustajien oikeuksia onnettomuustapauksissa meriteitse matkustettaessa, (”Asetus (EY) N:o 392/2009”) sovelletaan kansainväliseen merikuljetukseen, kun lähtö- tai tulosatama on EU:ssa tai kun alus purjehtii EU:n lipun alla tai kun kuljetussopimus on tehty EU:ssa.
Asetuksen (EY) N:o 392/2009 jäljennös on saatavilla pyynnöstä, ja sen voi ladata internetistä osoitteesta https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf. Asetuksen (EY) N:o 392/2009 yhteenveto löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf.
Jos alusta käytetään kelluvana majoituspaikkana, sovelletaan vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksen säännöksiä ja siinä säädettyjä rajoituksia ja ne katsotaan nimenomaisesti osaksi näitä Varausehtoja, mukaan lukien matkatavaran häviämistä tai vahingoittumista ja/tai kuolemaa ja/tai henkilövahinkoa koskevat korvausvaatimukset.

16.8 Vahingonkorvausten määrä, jonka Yhtiö ja Kuljettaja saattavat olla velvollisia maksamaan kuoleman ja/tai henkilövahingon ja/tai matkatavaran häviämisen tai vahingoittumisen takia, on rajoitettu, eikä korvaus missään tapauksessa ylitä Asetuksessa (EY) N:o 392/2009 tai tarvittaessa vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksessa asetettuja vastuunrajoituksia.

16.9 Yhtiön ja Kuljettajan vastuu Matkustajaa kohtaan kuoleman, henkilövahingon tai sairauden tapauksessa ei voi ylittää vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksessa säädettyä ja määritettyä 46 666 SDR:n (Special Drawing Rights eli erityisnosto-oikeudet) summaa tai tarvittaessa 400 000 SDR:n enimmäissummaa Asetuksen (EY) N:o 392/2009 tai vuoden 2002 Ateenan yleissopimuksen mukaisesti. Mikäli olemassa on sotaa ja terrorismia koskeva vastuu Asetuksen (EY) N:o 392/2009 tai vuoden 2002 Ateenan yleissopimuksen nojalla, enimmäissumma on 250 000 SDR.
Yhtiön ja Kuljettajan korvausvastuu Matkustajan matkatavaran tai muun omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen tapauksessa ei voi olla enemmän kuin 833 SDR / Matkustaja vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksen nojalla tai 2 250 SDR, jos sovelletaan Asetusta (EY) N:o 392/2009 tai vuoden 2002 Ateenan yleissopimusta.
On sovittu, että Yhtiön ja Kuljettajan tällaiseen korvausvastuuseen sovelletaan asiaankuuluvia matkustajakohtaisia omavastuita, eli omavastuun summa vähennetään matkatavaran tai muun omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen korvauksesta.
Matkustaja ymmärtää, että SDR:n muuntokurssi vaihtelee päivittäin, ja kurssin voi tarkistaa pankista tai internetistä. SDR:n arvo voidaan laskea vierailemalla sivustolla http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 Vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksen sekä tarvittaessa vuoden 2002 Ateenan yleissopimuksen tai Asetuksen (EY) N:o 392/2009 nojalla oletetaan, että Kuljettaja on toimittanut matkatavaran Matkustajalle, ellei Matkustaja tee kirjallista ilmoitusta seuraavien määräaikojen kuluessa:
i) näkyvien vaurioiden osalta ennen maihinnousua tai uudelleentoimitusta tai niiden yhteydessä
ii) mikäli vaurio ei ole näkyvä tai kyseessä on matkatavaran häviäminen, 15 päivän kuluessa maihinnoususta tai toimituksesta tai siitä päivästä, jolloin toimituksen olisi tullut tapahtua

16.11 Mikäli jäljempänä tarkoitettu kuljetus ei ole Asetuksen (EY) N:o 392/2009 2 artiklassa määritelty ”kansainvälinen kuljetus” tai jos alusta käytetään kelluvana hotellina ja/tai kotimaan merikuljetukseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksen säännöksiä sovelletaan tähän sopimukseen ja ne katsotaan osaksi sitä tarvittavin muutoksin.

16.12 Yhtiö ei vastaa arvoesineiden, kuten rahojen, vaihdanta-arvopaperien, jalometalliesineiden, jalokivien, taide-esineiden, kameroiden, tietokoneiden ja elektroniikan, tai muiden arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta, jollei kyseisiä arvoesineitä ole jätetty Kuljettajan huostaan säilyttämistä varten, missä tapauksessa suuremmasta korvaussummasta on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti esineiden säilytykseen jättämisen yhteydessä ja Matkustaja on maksanut lisämaksun ilmoitetun arvon suojelemisesta. Aluksen kassakaapin käyttö ei ole sama asia kuin arvoesineiden jättäminen säilytykseen aluksen huostaan. Kun Yhtiö on vastuussa aluksen huostaan säilytykseen jätettyjen arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumista, korvausvastuu ei voi olla enemmän kuin 1 200 SDR vuoden 1974 Ateenan yleissopimuksen nojalla tai 3 375 SDR, jos sovelletaan Asetusta (EY) N:o 392/2009 tai vuoden 2002 Ateenan yleissopimusta.

16.13 Yhtiö ja Kuljettaja saavat hyödyntää kaikkia sellaisia sovellettavia lakeja, joissa säädetään vastuuta koskevia rajoituksia ja/tai vapautuksia siitä (muun muassa Kuljettajalta perittävissä olevien vahinkojen maailmanlaajuisia rajoituksia tai aluksen lippuvaltion lakia ja/tai lakeja näiden maailmanlaajuisten rajoitusten osalta). Näiden Varausehtojen yhdenkään ehdon tarkoituksena ei ole rajoittaa tai poistaa Yhtiön ja Kuljettajan lakisääteistä tai muunlaista rajoitusta, vapautusta tai vastuuta. Yhtiön ja Kuljettajan työntekijät ja/tai edustajat saavat hyödyntää kaikkia tällaisia säännöksiä, jotka liittyvät vastuun rajoittamiseen.

16.14 Rajoittamatta edellä olevien kohtien 16.7–16.13 säännöksiä, mikäli Yhtiöltä ja Kuljettajalta vaaditaan korvauksia jollain lainkäyttöalueella, jolla osaksi näitä Varausehtoja katsottavat sovellettavat poikkeukset ja rajoitukset ovat oikeudellisesti toimeenpanokelvottomia, Yhtiö ja Kuljettaja eivät ole vastuussa kuolemasta, henkilövahingosta, sairaudesta, vahingosta, viivästyksestä tai muusta menetyksestä taikka henkilölle tai omaisuudelle aiheutuvasta haitasta, jotka johtuvat mistä tahansa sellaisesta syystä, jota ei ole osoitettu Yhtiön tai Kuljettajan laiminlyönnin tai virheen aiheuttamaksi.

16.15 Poiketen näissä Varausehdoissa muualla määrätyistä ehdoista, Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa voittojen menetyksestä tai odotetusta menetyksestä, tulojen menetyksestä, käytön menetyksestä, sopimuksen tai muun mahdollisuuden menetyksestä eikä mistään muista samankaltaisista, niistä johtuvista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä.

16.16 Yhtiö ei ole vastuussa sellaista menetystä tai vahinkoa koskevista korvausvaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti olosuhteista, joissa Sopimuksen täyttäminen ja/tai sen täyttäminen ajoissa on estynyt sodan, sodan uhkan, mellakan, siviilikonfliktin, työtaistelun
(osallistuivatpa siihen Yhtiön työntekijät tai muut), terrorismin tai sen uhkan, vaikeuksien energian saannissa, terveysriskien tai epidemioiden, luonnon- tai ydinkatastrofin, tulipalon, huonojen sääolojen tai meriolosuhteiden, Matkustajan itsemurhan tai sen yrityksen tai Matkustajan asettautumisen tietoisesti alttiiksi tarpeettomalle vaaralle (pois lukien ihmishengen pelastusyritys) tai epätavalliseen ja vaaralliseen toimintaan osallistumisen seurausten ja kaikkien muiden, Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien olosuhteiden takia.

16.17 Jos Yhtiöllä on lakisääteinen vastuu korvata omaisuudelle aiheutuneita menetyksiä tai vahinkoja muuten kuin Ateenan ja/tai Montrealin yleissopimusten mukaan, korvausvelvollisuuden raja on aina enintään 500,00 EUR. Yhtiö ei ole koskaan vastuussa rahan tai arvoesineiden menetyksistä tai niille aiheutuneista vahingoista. Matkustaja ei saa pakata rahaa tai muita arvoesineitä matkatavaroihinsa.

16.18 Yhtiön vastuu ei koskaan ylitä Kuljettajan vastuuta, joka on määritetty Kuljettajan Kuljetusehdoissa ja/tai sovellettavissa tai osaksi ehtoja katsottavissa yleissopimuksissa. Yhtiön vahingosta maksettavan korvauksen määrää vähennetään siinä suhteessa, millainen myötävaikutus Matkustajalla on mahdollisesti ollut vahingon sattumiseen.

17. YHTIÖN OIKEUS MUUTTAA MATKASUUNNITELMAA

17.1 Yhtiöllä on aina oikeus oman ja/tai aluksen kapteenin harkinnan perusteella (oikeutta ei saa käyttää kohtuuttomasti) poiketa markkinoidusta tai tavanomaisesta matkasuunnitelmasta, viivyttää tai nopeuttaa lähtöä, jättää menemättä aikataulun mukaiseen käyntisatamaan tai mennä sen sijaan toiseen käyntisatamaan, järjestää olennaisesti vastaava kuljetus toisella aluksella, hinata tai tulla hinattavaksi, avustaa muita aluksia tai suorittaa muita vastaavia toimia, jotka Yhtiö ja/tai kapteeni katsovat oman harkintansa perusteella suositeltaviksi tai tarpeellisiksi Matkustajien, aluksen ja miehistön turvallisuuden vuoksi. Tällaisissa tilanteissa Yhtiöllä tai Kuljettajalla ei ole mitään vastuuta tai velvoitetta Matkustajaa kohtaan.

18. MATKUSTAJAN VASTUU

18.1 Matkustaja on velvollinen noudattamaan kapteenin ja päällystön jäsenien ohjeita ja määräyksiä aluksella olleessaan. Matkustaja hyväksyy sen, että kapteenilla ja päällystön jäsenillä on valtuudet tutkia henkilöitä, hyttejä, matkatavaroita ja omaisuutta aluksella turvallisuussyistä tai muista lainmukaisista syistä.

18.2 Matkustaja suostuu täten nimenomaisesti tällaisiin tutkimuksiin.

18.3 Matkustajien on täytynyt ottaa kaikki tarvittavat rokotukset ennen Risteilyä ja ottaa mukaan kaikki liput, voimassa olevat passit, viisumit, terveyskortit ja muut mahdolliset asiakirjat, joita voidaan tarvita aikataulunmukaiseen rantautumiseen käyntisatamiin ja aluksesta poistumiseen.

18.4 Jokainen Matkustaja takaa, että hän pystyy fyysisen ja henkisen tilansa perusteella osallistumaan Risteilylle.

18.5 Kuljettajalla ja/tai kapteenilla on oikeus kieltää Matkustajaa nousemasta alukseen tai määrätä, että Matkustaja jättää aluksen, jos he katsovat sen tarpeelliseksi Matkustajan, muiden Matkustajien tai aluksen turvallisuuden takia tai jos Matkustajan käytös todennäköisesti vaarantaa kapteenin perustellun mielipiteen mukaan muiden Matkustajien mukavuuden ja viihtyvyyden aluksessa.

18.6 Matkustaja ei saa tuoda eläimiä alukseen, lukuun ottamatta hyväksyttyä avustuskoiraa edellä olevan kohdan 7 mukaisesti.

18.7 Yhtiö ja/tai Kuljettaja eivät ole missään vastuussa Matkustajaa kohtaan vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Matkustaja on rikkonut tätä kohtaa tai jättänyt noudattamatta sitä, ja Matkustajan tulee korvata Yhtiölle ja Kuljettajalle kaikki sellaisista rikkomuksista tai noudattamatta jättämisestä niille tai Yhtiön toimittajille aiheutuneet menetykset ja vahingot.

18.8 Matkustajan käyttäytyminen ei saa vaikuttaa muiden matkustajien turvallisuuteen, rauhaan ja viihtymiseen Risteilyllä ja haitata niitä.

18.9 Matkustajilta on ehdottomasti kiellettyä tuoda alukseen ampuma-aseita, ammuksia tai räjähteitä tai syttyviä, myrkyllisiä tai vaarallisia aineita tai tavaroita, jotka saattavat olla vaarallisia Matkustajien ja alusten turvallisuudelle.

18.10 Matkustaja on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai Kuljettajalle ja/tai Lomapakettiin kuuluvien palveluiden toimittajille Matkustajan sopimusrikkomuksista aiheutuneet vahingot. Erityisesti Matkustajan tulee korvata vahingot, jotka aiheutuvat alukselle tai sen sisustukselle ja laitteille, toisille Matkustajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneet henkilövahingot ja menetykset sekä Yhtiölle, Kuljettajalle tai toimittajille aiheutuneet sakot, maksut ja kustannukset, jotka johtuvat Matkustajasta.

 

18.11 Matkustajat eivät saa myydä ja/tai ostaa minkäänlaisia kaupallisia palveluja muilta matkustajilta tai matkanjärjestäjiltä laivalla – mukaan lukien muun muassa maaretkiä – joita yritys tai sen hyväksymät riippumattomat alihankkijat eivät tarjoa virallisesti.

19. LENNOT

19.1 Yhtiö ei pysty etukäteen kertomaan kuljetuksen hoitavaa lentoyhtiötä tai konetyyppiä. Kaikki lentomatkat toteutetaan tunnettujen lentoyhtiöiden reitti- tai charter-lennoilla. Kaikissa näissä tilanteissa Yhtiö joutuu maksamaan lentolipun etukäteen, ja yleensä lentoyhtiö ei palauta lennon hintaa. Matkustajan tekemän peruutuksen yhteydessä Matkustajan on maksettava lentolippu riippumatta peruutusajankohdasta ja siitä, mitkä säännöt koskevat Risteilyn peruuttamista.


19.2 Yhtiö toimittaa Matkustajalle lentoaikojen ja reittien vahvistuksen ja matkustusasiakirjat noin 30 päivää ennen lähtöä.


19.3 Muista kuin Yhtiön esitteessä ja/tai Virallisella verkkosivustolla listatuista lähtöpäivistä tai kuljetuksista tietyllä Kuljettajalla tai reitillä voidaan veloittaa korkeampi maksu, mistä ilmoitetaan Matkustajalle ennen Varauksen tekemistä.


19.4 Yhtiö ei ole EU:n asetuksessa (EY) N:o 261/2004 (”Asetus (EY) N:o 261/2004”) määritelty lentoliikenteen harjoittaja tai lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja. Asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädettyjä korvausvelvoitteita sovelletaan vain lentoliikenteen harjoittajaan ja/tai lennosta vastaavaan lentoliikenteen harjoittajaan, ja kaikki lentoliikenteen osalta peruutuksia, viivästyksiä tai lennolle pääsyn epäämistä koskevat korvausvaatimukset tulee osoittaa siksi kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle.


19.5 Yhtiö ei ole missään vastuussa Asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti, vaan kyseiset vastuut ovat yksinomaan kyseisen lentoliikenteen harjoittajan, jolle Matkustajan tulee osoittaa kaikki korvausvaatimuksensa. Jos Matkustaja käyttää Asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisia oikeuksiaan, Matkustajan täytyy pyrkiä muutoin noudattamaan velvoitteitaan Sopimuksen mukaisesti mahdollisimman pitkälti, eikä hän saa heikentää Yhtiön näissä Varausehdoissa tai laissa säädettyjä oikeuksia.


19.6 Jos lentokuljetus sisältyy Sopimukseen, Yhtiö ilmoittaa Matkustajalle lentoajat lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaman tiedon mukaisesti osana loma-asiakirjoja. Lentoajat annetaan vain tiedotustarkoituksessa. Matkustajan lentokuljetuksen kuljetussopimus sekä siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet pysyvät kuitenkin lentoliikenteen harjoittajalla. Matkustajan vastuulla on saapua lentokentälle hyvissä ajoin, jotta hän ehtii tehdä lähtöselvityksen ja nousta koneeseen. Matkustajan tulee huomioida, että kaikkia lääkinnällisiä laitteita ei saa kuljettaa mukana tai käyttää koneessa. Matkustajan tulee tarkistaa kyseiset määräykset lentoyhtiöltä ennen kuljetusta.


19.7 Jos Sopimukseen ei sisälly lentokuljetusta, Matkustajan vastuulla on tarvittaessa hankkia suoraan lentoliikenteen harjoittajalta voimassa oleva lentolippu, jonka avulla Matkustaja saapuu alukselle ajoissa (sama pätee paikallisiin kuljetuksiin, joiden järjestäminen on myös Matkustajan vastuulla.) Yhtiö ei ole missään vastuussa Matkustajan järjestämien lentokuljetusten tai muiden kuljetusten aiheuttamista vahingoista.

20. VALITUKSET

20.1 Matkustajan on tehtävä mahdollinen valitus Risteilyn aikana risteilyaluksen henkilökunnalle mahdollisimman pian. Jos risteilyaluksen henkilökunta ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, mahdollinen valitus on tehtävä kirjallisesti Yhtiölle 60 päivän kuluessa Risteilyn päättymisestä. Jos Matkustaja ei tee valitusta tämän ajan sisällä, se saattaa tuottaa haittaa Yhtiön mahdollisuuksille käsitellä asiaa. Lomapaketin muita osia koskevat valitukset on tehtävä viipymättä Yhtiölle tai palveluntarjoajalle.


20.2 Korvausvaatimukset matkatavaran tai muun omaisuuden häviämisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä Kuljettajalle kirjallisesti ennen maihinnousua tai sen yhteydessä tai, mikäli vaurio ei ole näkyvä, viidentoista (15) päivän kuluessa maihinnoususta.


20.3 EU:n asetuksen (EU) N:o 1177/2010 nojalla tehtävät valitukset, jotka koskevat esteettömyyttä, peruutusta tai viivästyksiä, on toimitettava Yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa palvelun suorituspäivästä. Kuljettajan on vastattava valitukseen yhden (1) kuukauden kuluessa ja selvitettävä, onko valitus perusteltu, hylätty vai yhä käsittelyssä. Lopullinen vastaus on annettava kahden (2) kuukauden kuluessa. Matkustajan on toimitettava lisätiedot, joita Yhtiö saattaa pyytää käsitelläkseen valituksen. Jos Matkustaja ei ole tyytyväinen vastaukseen, hänellä on oikeus valittaa päätöksestä lähtömaan asianmukaiselle täytäntöönpanoelimelle.

21. KULUTTAJANSUOJA

21.1 Yritys täyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston asettaman matkavakuus velvollisuuden.

22. TIETOSUOJA

22.1 Yhtiö tarvitsee matkustajien varausten tehokkaan käsittelemisen takia henkilötietoja, jotka liittyvät mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, nimeen, osoitteeseen, sukupuoleen, kansalaisuuteen ja ruokavalioon. Nämä tiedot voivat sisältää tietoja, jotka liittyvät matkustajan uskonnolliseen vakaumukseen tai terveyteen, lääketieteellisiin vajaavuuksiin liittyviin erityistarpeisiin tai johonkin muuhun erityistarpeeseen. Yhtiö voi siirtää kyseiset tiedot muille asiaan liittyville toimijoille, kuten matkatoimistovirkailijoille, hotelleille, lentoyhtiöille tai muille kuljetuspalvelujen tarjoajille, turvallisuusyrityksille ja/tai luoton varmennuksesta vastaaville yrityksille, luotto- ja pankkikorttiyrityksille tai valtion tai julkishallinnon viranomaisille joko lain tai asetuksen tai kyseisten elinten vaatimuksesta. Yhtiö voi myös lähettää ennen risteilyä kaikille matkustajille matkustajaluettelon, jossa on kaikkien matkustajien nimet ja kansalaisuudet. Yhtiö voi laillisesti olettaa, että matkustaja suostuu kyseiseen tiedonsiitoon, mukaan lukien maihin, joissa ei ole niin tiukkoja tietosuojaan liittyviä vaatimuksia kuten Suomessa, paitsi jos matkustaja ilmoittaa yhtiölle kirjallisesti vastustavansa tiedonsiirtoa vähintään seitsemän päivää ennen ilmoitettua lähtöpäivää. Teidän tehtävänänne on varmistaa, että yhtiön teistä keräämät tiedot ovat ajantasaisia ja tarkkoja. Tietosuojakäytäntömme vahvistetaan yksityisyyskäytännössämme, joka sisältyy näihin ehtoihin.

23. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

23.1 Muutokset näihin ehtoihin voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti ja Yhtiön allekirjoittamina.

24. TUPAKOINTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

24.1 MSC Cruises kunnioittaa kaikkien vieraiden tarpeita ja toiveita, ja olemme harkinneet huolellisesti tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden asemaa. Kansainvälisten standardien mukaisesti aluksella saa tupakoida vapaasti tarkoitukseen varatuilla alueilla, jotka on varustettu erityisellä ilmastointijärjestelmällä.


24.2 Tupakointi on pääsääntöisesti kiellettyä sellaisella alueella, jolla tarjotaan ruokaa (buffeteissa ja ravintoloissa, lääkäriasemilla, lastenhoitoalueilla, käytävillä tai hissiauloissa, sellaisilla alueilla, joilla vieraat kokoontuvat ryhmiin turvallisuusharjoituksia, maihinnousua taikka ryhmäretkiä tai -kierroksia varten, yleisissä käymälöissä tai baareissa, jotka ovat lähellä alueita, joilla ruokaa on tarjolla).


24.3 Kuljettaja suosittelee vahvasti Matkustajia välttämään tupakointia hyteissä tulipaloriskin takia. Tupakointi ei ole sallittua hyttien parvekkeilla. MSC Cruises pidättää oikeuden veloittaa maksun, mikäli matkustajia löydetään tupakoimasta aluksessa alueella, jota ei ole varattu tupakointiin. Toistuva tupakointi alueilla, joissa ei saa tupakoida, voi johtaa viime kädessä tupakoineen henkilön poistamiseen aluksesta.


24.4 Tupakointi on sallittu tupakointiin varatuilla alueilla vähintään yhdessä baarissa kullakin aluksella ja pääasiallisten ulkouima-allasalueiden yhdellä laidalla (merkitty kylteillä), jossa on käytettävissä tuhkakuppeja.


24.5 Tupakantumppien heittäminen aluksen laidan yli on kiellettyä.

25. TYÖNTEKIJÖIDEN JA ALIHANKKIJOIDEN VASTUU

25.1 Tässä sovitaan nimenomaisesti, että yksikään Yhtiön ja/tai Kuljettajan työntekijä tai edustaja, kuten kyseessä olevan risteilyaluksen kapteeni ja miehistö tai itsenäiset alihankkijat ja niiden työntekijät tai näiden tahojen vakuutustenantajat, eivät ole missään olosuhteissa vastuussa enempää kuin mitä on sanottu näissä Varausehdoissa. Sanotut tahot voivat vedota näihin Varausehtoihin ja Kuljetusehtoihin samassa määrin kuin Yhtiö ja/tai Kuljettaja.


25.2 Vaikka risteilyaluksella tai Myyntiedustajien toimesta myytäisiin Retkiä maissa, riippumattomat toimittajat järjestävät ne. Yhtiö ei ole vastuussa millään lailla tällaisten
itsenäisten toimittajien palveluista. Yhtiö ainoastaan toimii Retkiä maissa järjestävien palveluntarjoajien asiamiehenä. Yhtiöllä ei ole suoraa kontrollia kyseisiin palveluntarjoajiin ja heidän palveluihinsa, ja siksi Yhtiö ei ole vastuussa mistään mahdollisista menetyksistä, vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Matkustajille kyseisten Retkien maissa -palveluntarjoajien laiminlyöntien johdosta tai muuten heidän toimestaan. Yhtiö käyttää kohtuullista taitoa ja huolellisuutta valitakseen hyvämaineisia palveluntarjoajia Retkille maissa. Retkien maissa -palveluntarjoajien suoritusta ja/tai vastuuta arvioitaessa sovelletaan paikallisia lakeja ja määräyksiä. Retkiin maissa sovelletaan niiden palveluntarjoajien ehtoja, mukaan lukien vastuun ja vahinkojen suuruuden mahdollista rajoittamista koskevat hyödyt. Yhtiön vastuu ei missään tapauksessa ylitä Retkien maissa -palvelutarjoajien vastuuta.

26. LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA

26.1 Sopimukseen sovelletaan suomen lakia. Sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan suomen oikeudessa, jolla on yksinomainen toimivalta kaikissa riita-asioissa.

27. VIRHEET, PUUTTUVAT TIEDOT JA MUUTOKSET

27.1 Yhtiö on pyrkinyt kaikin keinoin siihen, että Yhtiön esitteen ja/tai Virallisen verkkosivuston sisältö on paikkansapitävää, mutta tiettyjä muutoksia ja tarkistuksia voi olla tarpeen tehdä Yhtiön esitteen tulostamisen ja/tai tietojen Virallisella verkkosivustolla julkaisemisen jälkeen.
Koska yksittäiseen Risteilyyn tai Lomapakettiin sovelletaan Varauksen tekohetkellä voimassa olevia Varausehtoja, eikä asiaankuuluvassa Yhtiön esitteessä julkaistuja Varausehtoja, on suositeltavaa tarkistaa ajantasaisimmat Varausehdot Myyntiedustajalta tai vierailemalla Yhtiön Virallisella verkkosivustolla.

TERMS & CONDITIONS FOR
SHORE EXCURSIONS & SPECIAL SERVICES

Online Booking Terms & Conditions for Shore Excursions

Please read these terms and conditions carefully before booking an excursion. For shore excursions that are booked online, please check the appropriate check box confirming that you have read and understood the terms and conditions. Please note that if English is not your first language then it is your responsibility to ensure that you have clearly understood these terms and conditions.

As used herein “MSC”, “us” or “we” means MSC Cruises S.A. , and its or their affiliates, subsidiaries, parents and/or vessels. Shore excursions are provided by third independent contractors. MSC will exercise reasonable skill and care in the selection of a reputable Shore Excursion providers. Shore Excursions purchased or booked through this web site, via Sales Agents or onboard any MSC vessel are organized and operated by independent contractors.

MSC shall not be responsible in any way for the services provided by such independent contractors. MSC does not guarantee the performance or safety of the shore excursions offered nor does MSC guarantee the accuracy of shore excursion descriptions or information shown on this website, and MSC disclaims liability for any inaccuracies relating to the shore excursions offered on this website. MSC undertakes no responsibility for and shall not be liable for the misrepresentations, breaches of contract, breaches of statutory duty, negligence or intentional or accidental conduct of any of the shore excursion providers.

MSC has no control over the way the providers of the shore excursions provide their services. Providers of shore excursions available for purchase on this website, via Sales Agents or onboard any MSC vessel have represented to MSC that they carry out their duties in accordance with accepted standards of behavior. MSC undertakes to make no independent assessment of the safety or security of any shore excursion or of the providers of such excursions.

All reasonable care has been taken to ensure that the prices, offers, which are published in relation to any goods and services advertised, are correct at the time of booking. However, if there is an error we reserve the right to correct it as soon as we become aware of it. If any corrective change is not acceptable to you after you have booked, then you will be entitled to a full refund of what you paid for the goods and/or services booked.

MSC will not be responsible for possible variations to the program due to local holidays and/or closing of the sites to be visited and/or any other event (strikes, demonstrations, mechanical breakdowns, etc.), which could prevent from performing the tour in a complete or partial way. The routing and timing of each tour will be reconfirmed onboard. Every shore excursion/tour requires a minimum number of participants and may have a maximum limit of participants. If the minimum number of passengers required is not achieved the excursion may be cancelled. If the language minimum number of passengers booked for an excursion is not met, the tour may be led by a bilingual guide.

You and all members of your party, by booking a place on any excursion where there is a degree of physical exertion involved, confirm that you and all those others who have booked are in good physical and mental condition, with no history or condition such as seizures, dizziness, fainting, heart condition, respiratory problems or back/neck problems, or any other medical condition of body or mind which could make physical exertion or lack of access to immediate medical care hazardous (these examples are not exclusive) or any other illness, infirmity or condition that would preclude you from participating in any excursions that you have selected. You should also make sure that no one in your party who has booked such an excursion is taking medicine that carries a warning about impairment of physical or mental abilities.

If you are pregnant, certain excursions may not be suitable for you. When booking any excursions, it is your responsibility, including any member of your party that has booked an excursion, to make sure that you are fit and well enough to take part in any excursion booked and to take care of yourself whilst on it.

If you participate in an excursion involving water, you should take care in avoiding alcohol and eating a full meal. Where buoyancy aids are provided for an activity they must be worn at all times. Be aware that the sea is unpredictable. Life guards are not always present and there may not be a flag or other system to indicate whether or not it is safe to go in the water. In addition, beach activities may not be supervised or accompanied so take care to satisfy yourself as to the safety of the beach and/or the sea at the time of your excursion. Children must always be supervised by you at all times whist on an excursion, especially near water.

All such activities are undertaken by you and any member of your party that has booked at your/ their own risk and MSC cannot be held liable for any injury, loss, death or damage whatsoever resulting as a consequence. Before booking any activity excursion it is very important, and your responsibility, that you and any member of your party that has booked an excursion to check that your travel insurance covers the specific type of excursion booked.

You or any member of your booking may be prevented from participating in an excursion (whether pre-booked or not), if it is determined that you or any member of your booking is unsuited to undertake the excursion, or if you or they appear to be under the influence of drugs or alcohol. In the event that you are prevented from undertaking the excursion for any of these reasons then you may not be entitled to any refund of the cost of the excursion booked.

The provider of shore excursions may require participants to sign a liability release and/or assumption of risk form before participating in the excursion. Such releases are particularly common in the case of snorkeling or scuba diving excursions.

By taking part to an excursion guests are accepting and committing to follow the instructions and regulations received by the guide.

If you buy the prepaid shore excursion the full payment must be made at the time of booking by credit card. The shore excursions can be booked, modified or cancelled either up to 2 days before cruise departure either on board*. If you cancel the shore excursion booked before cruise commences, no cancellation fees will be applied, provided that such cancellation is done before the departure date and MSC Cruises is notified in writing of your intention to cancel the reservation of the Shore Excursion.

Before booking your Shore Excursion, please confirm and check the relevant box indicating that you have read and understood these terms and conditions. The booking shall be deemed to be successfully complete only upon full payment.

We will confirm your booking by issuing a confirmation receipt by e-mail. We will communicate with you using the email address you have provided. We will assume that your email address is correct and that you understand the risks associated with using this form of communication.

Once we have received and confirmed your reservation, you the ‘Lead Passenger’ will become contractually liable for the goods and services booked.

The Operator may cancel any excursion, should it not reach the minimum number of participants; in this case the reserving passenger will receive a full refund of all money paid for the concerned excursion.

These Terms and Conditions are subject to the Law and Jurisdiction applicable to your cruise Booking Conditions with MSC.

*On board the excursions can be modified up to 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. If you want to cancel the shore excursion onboard, no cancellation fees would be applied, provided if the cancellation made 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. Any refund will automatically be posted to your onboard account. Tours involving flights, trains, special events, overland stays, hotel stay and private arrangements are excluded. Other restrictions may apply.

Online Booking Terms & Conditions for Special Services

Please note that if English is not your main language then it is your obligation to ensure that you have clearly understood these booking on line terms and conditions relating to any goods or services offered by any third party before ticking the appropriate box confirming that you have read and understood them.

As used herein “MSC”, “us” or “we” means MSC Cruises S.A., and its or their associate or parent companies, subsidiaries and/or vessels. All reasonable care has been taken to ensure that the prices, offers, which are published in relation to any goods and services advertised, are correct at the time of printing. However, if there is an error we reserve the right to correct it as soon as we become aware of it or to modify prices at any time without notice including after booking.

If any corrective change is not acceptable to you after you have booked, then you will be entitled to a full refund of what you paid for the goods and/or services booked and MSC and supplier shall thereafter be relieved of any further liability of any kind or nature whatsoever.

You accept that, when booking services with any third party goods or services supplier, such as a Spa treatment or parking services, you will be entering into a contract directly with the suppliers of the goods or services. MSC undertakes no responsibility for and are not liable for the misrepresentations, breaches of contract, breaches of statutory duty or negligence of any of the third party suppliers who sell their goods and services through this website or through MSC or whilst on board. We are not responsible or liable for the acts/omissions of the third party suppliers in relation to such goods or services which results in any loss, damage, or injury to you or any member of your party booking or purchasing such goods or services.

You and all members of your party by booking any services confirm that you and all those others who have booked are in good physical and mental condition, with no history or condition such as seizures, dizziness, fainting, heart condition, respiratory problems, back/neck problems, or any other medical condition of body or mind which could make the service you have booked hazardous (these examples are not exclusive). It is your responsibility to make sure that you are fit and well enough to take part in such services and to take care of yourself whilst on it.

You should also make sure that no one in your party who has booked such a treatment is taking medicine that carries a warning about impairment of physical or mental abilities. If you are pregnant some type of treatment may not be suitable for you.

If you have any doubts about your ability to participate in such services, check with your personal physician before booking.

If you book the special services before cruise commences, the full payment will be debited on your board account at the time of embarkation. The booking shall be deemed to be successfully complete unless cancelled or modified within 4 days before the expected date of departure, thereafter you will not be able to cancel or modify on-line your booking for special services anymore.

Should you cancel or modify any service booked, you might be charged with a fee according to the type of the on-board service as specified in the service description. You agree on behalf of yourself and all member of your party who have booked any service or have reserved any of the advertised goods to be bound by these terms and conditions before booking your optional extras please confirm and tick the box below. We will confirm your booking by issuing a confirmation receipt together with these terms and conditions by Email. We will communicate with you using the Email address you have provided at the time of booking. We will assume that your Email address is correct and that you understand the risks associated with using this form of communication.

Once we have received and confirmed your booking, you the ‘Lead Passenger’ will become contractually liable for the goods and services booked.

These Terms and conditions are subject to the Law and Jurisdiction applicable to your cruise Booking Conditions with MSC Cruises. You may also further be subject to any specific Law and Jurisdiction in relation to any third party providers’ services or goods that you have purchased and in respect of which that contract is subject to.